Η Αικατερίνη Γκόλτσιου είναι Διδάκτωρ Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αρχιτέκτων Τοπίου (M.L.A. University of Edinburgh) και Γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται από το 1997 έως σήμερα, ως ελεύθερος επαγγελματίας στην εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου δημοσίων υπαίθριων χώρων και ιδιωτικών όπως κήποι ξενοδοχείων και λοιπών επαγγελματικών χώρων. Παράλληλη είναι η ακαδημαϊκή της δραστηριότητα στον τομέα του Τουρισμού και του Τοπίου, μέσω της συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα, στην συγγραφή άρθρων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και βιβλίων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει πραγματοποιήσει πολλές μελέτες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων τουριστικών μονάδων και έχει αναλάβει την υλοποίηση αρκετών από τις ως άνω μελέτες.