Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Ρώμης. Την τελευταία 20ετία, απασχολείται στην Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ Διαθέτει 34ετή εμπειρία σε μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές και άδειες διαφόρων οικοδομικών έργων( πολυκατοικίες, βίλλες, ξενοδοχεία κλπ) και χρημάτισε επιβλέπων μηχανικός στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε Νομαρχίες και Δήμους. Απασχολήθηκε στην έκδοση οικοδομικών αδειών και διαχείριση αυθαιρέτων στο Πολεοδομικό γραφείο Ανατολικής Αττικής και στην οργάνωση διαφόρων εκθέσεων στην Δ/νση Οργάνωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Χρημάτισε σύμβουλος στο γραφείο Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ για πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα επί 3 έτη και συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές και συνέδρια τα οποία αφορούσαν την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον