Ο Μελέτης Γκιόκας είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και έχει πολυετή προϋπηρεσία σε διευθυντικές θέσεις του ΕΟΤ. Γνωρίζει άριστα τα νομοθετικά θέματα και τις εγκυκλίους που απασχολούν τον κλάδο, στα πεδία αρμοδιότητας του ΕΟΤ και παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία. Ο Μελέτης Γκιόκας ασχολείται συστηματικά με την ιστορία του τουρισμού και έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που αφορούν στο θέμα αυτό.