Ο Βαγγέλης Κρητικός είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου και διαθέτει τεράστια εμπειρία στην οικονομική διαχείριση μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής σε Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, Κατασκευαστικές, Ορυχείων κλπ, όπως επίσης σε Δήμους τη Ελλάδας. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αστέρας Τρίπολης» η ο[ποία επί προεδρίας του ανεδείχθη ως μία από τις καλύτερες της χώρας.