Ο Θανάσης Λαλούμης, είναι Chef και διδάσκει στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master's of Arts στην Διοίκηση Λειτουργιών Ξενοδοχείων από το πανεπιστήμιο του Bournemouth, έχει Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβύσσου. Έχει απασχοληθεί ως υπεύθυνος κουζίνας σε εστιατόρια και ξενοδοχεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε ολόκληρο τον επισιτιστικό τομέα, εστιάζοντας σε θέματα διαχείρισης του επισιτιστικού προϊόντος. Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων και έχει κάνει εισηγήσεις σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο.