Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζμεντ, Χρηματοδοτικής Διοίκησης & Αξιολόγησης Επενδύσεων, Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.), Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας (Ε.Ξ.Α.), Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδιοκτήτης Ανωνύμου Ξενοδοχειακής Εταιρίας. Ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος υπηρετεί τον χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού από μακρού χρονικού διαστήματος, τόσο ως ξενοδόχος, όσο και ως ακαδημαϊκός και ερευνητής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο εφαρμοσμένα οικονομικά στον τουρισμό, μεταπτυχιακού διπλώματος (master) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε αρκετά διεθνή και εθνικά συνέδρια γύρω από την οικονομία και τον τουρισμό και αρκετές από τις εισηγήσεις του έχουν προταθεί για δημοσίευση σε γνωστά διεθνή περιοδικά. Έχει διατελέσει επί 20 συναπτά έτη πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανωνύμου ξενοδοχειακής εταιρίας. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.) και της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας (Ε.Ξ.Α.), ενώ διδάσκει ΄΄Χρηματοδοτική Διοίκηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων΄΄ στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΑΤΕΙ Αθηνών και ΄΄Τουριστικό Μάνατζμεντ ΄΄ ως καθηγητής μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.